16 listopada – DZIEŃ TOLERANCJI

W „Słowniku języka polskiego” możemy znaleźć definicję słowa „tolerancja”, które oznacza poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych. Natomiast w „Deklaracji zasad tolerancji” przyjętej przez UNESCO czytamy: „Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kulturowej naszego świata, wielości form wyrazu i wymiarów człowieczeństwa. Rozwija się dzięki wiedzy, otwartości, komunikacji oraz wolności myśli, sumienia i religii. Tolerancja to harmonia różnorodności. To nie tylko obowiązek moralny, ale także wymóg polityczny i prawny. Tolerancja – cnota, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

W Polsce idee tolerancji są popularyzowane od 16 listopada 1996 roku, kiedy to obchodzono Międzynarodowy Dzień Tolerancji po raz pierwszy.

Jak co roku nasza szkoła również przyłączyła się do akcji propagującej  zasady tolerancji. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji, wypełnienia  ankiety, która w formie psychozabawy diagnozowała, w jakim stopniu osoba ankietowana jest tolerancyjna,  tworzyli własne definicje słowa „tolerancja”, zastanawiali się nad zareklamowaniem postaw związanych z akceptowaniem odmienności.  Wszystkie te działania były okazją do refleksji nad własną postawą wobec różnorodności religijnej, kulturowej.

Nad całością czuwali uczniowie z klas 1A, 1C pod opieką pani Moniki Adamczyk oraz pani Bogusławy Przybytniewskiej.

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska,

Obrazy z prezentacji: Monika Adamczyk