Poczet sztandarowy na patriotycznych uroczystościach

W dniach 4 i 13 kwietnia 2023 roku poczet sztandarowy naszej szkoły brał udział w uroczystościach z okazji rocznicy pierwszych masowych egzekucji na radomskim Firleju oraz rocznicy zbrodni katyńskiej. Podczas obchodów obu uroczystości zostały odczytane listy wiceministra Obrony Narodowej Wojciecha Skurkiewicza. Następnie głos zabrali przedstawiciele władz miasta i różnych stowarzyszeń m.in. Rodziny Katyńskiej w Radomiu. Wydarzenia uświetniła swoją obecnością jednostka wojskowa garnizonu radomskiego. Po złożeni kwiatów zgromadzeni udali się na mszę świętą do Kościoła Garnizonowego w Radomiu.

Były to dla nas wzruszające przeżycia i cenna lekcja historii.