35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 2016 roku w naszej szkole odbyły się lekcje otwarte upamiętniające trzydziestą piątą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W lekcjach uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Podczas lekcji uczniowie zostali wprowadzeni w klimat tamtych dni przez nauczyciela prowadzącego a następnie obejrzeli krótki filmik z okresu stanu wojennego. Lekcji towarzyszyła wystawa artefaktów z epoki pozwalająca namacalnie zapoznać się z przedmiotami codziennego użytku i przybliżyć trudności dnia codziennego ówczesnej rzeczywistości. Mapa Radomia oraz zdjęcia z tamtego okresu pozwoliły odkryć rodzinne miasto z początku lat osiemdziesiątych. Uczniowie mogli dotknąć i obejrzeć ówczesne monety, banknoty, kartki zaopatrzeniowe, świadectwa szkolne czy dokumenty, które nieodzownie towarzyszyły ich rodzicom i dziadkom. Otrzymali również kopię obwieszczenia z dnia 13 grudnia 1981 roku informującego o wprowadzeniu stanu wojennego oraz pamiątkowe naklejki wzywające do upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia. Na korytarzach szkolnych tło historyczne tamtej epoki ukazywały plakaty z bogatą ikonografią oraz materiały źródłowe przekazane przez Radomski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Mamy nadzieję, że działania nasze pozwoliły zwiększyć świadomość młodzieży o tych wydarzeniach, zachęciły ich do odkrywania historii oraz wyzwoliły potrzebę godnego i świadomego czczenia pamięci ofiar tamtych wydarzeń.
Dziękujemy wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w przygotowanie obchodów.
Organizatorzy.

Tekst M. Gawryjołek

Zdjęcia: M. Prokopczyk kl. 3B

Reprezentacja naszej szkoły z pocztem sztandarowym uczestniczyła również w uroczystościach związanych z 35. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w Kościele pw. Św. Trójcy w Radomiu.

Zdjęcia: D. Hebdzyńska