Ogłoszenia

Komunikat Komisji Socjalnej

Wnioski o zapomogę świąteczną należy składać do 22 października osobiście lub na adres: Komisja.Socjalna@7lo.radom.pl.   Wniosek: http://7lo.radom.pl/wp-content/uploads/2021/03/Wniosek-o-przyznanie-swiadczenia-socjalnego-z-ZFSS-wzor.docx  

Zapomogi zdrowotne

Komisja do spraw zapomóg zdrowotnych  dla nauczycieli prosi o składanie podań do dnia 15 października 2021r.  Wzór wniosku poniżej: Wniosek-o-zapomogi-zdrowotne-dla-nauczycieli-i-emerytów-wzór Wniosek-o-zapomogi-zdrowotne-dla-pracowników-administracji-i-obsługi-oraz-emerytów-wzór

Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2021/2022

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie NNW młodzieży na rok szkolny 2021/2022. Oferty należy złożyć w terminie do 25 maja 2021 r. w sekretariacie szkoły VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 12, lub na e-mail szkoły sekretariat@7lo.radom.pl   Dyrektor szkoły

RODO – Klauzula informacyjna dla kontrahenta w VII LO im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Klauzula informacyjna dla kontrahenta w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)  administratorem      Pani/Pana     danych     osobowych     jest      VII      Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  ul. Warszawska 12, 26-600 […]

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu ul. Warszawska 12 W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz […]