Ogłoszenia

Komunikat Komisji Socjalnej

Komisja Socjalna przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego informuje, że termin składania wniosków o zapomogę świąteczną dla pracowników, emerytów i rencistów mija 10 listopada 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.   Pobierz wniosek:   

Komunikat Komisji ds. zapomóg zdrowotnych

Komisja do spraw zapomóg zdrowotnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego informuje, że termin składania wniosków o zapomogę zdrowotną nauczycieli, emerytów i rencistów (nauczycieli) mija 10 listopada 2023 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Pobierz wniosek

Nowy numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. 

RODO – Klauzula informacyjna dla kontrahenta w VII LO im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Klauzula informacyjna dla kontrahenta w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)  administratorem      Pani/Pana     danych     osobowych     jest      VII      Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  ul. Warszawska 12, 26-600 […]

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu ul. Warszawska 12 W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz […]