Ogłoszenia

Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2020/2021

Radom, dnia 4 czerwca 2020 r. VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie NNW młodzieży na rok szkolny 2020/2021.   Oferty należy złożyć w terminie do 30.06.2020 r. w sekretariacie szkoły VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 12, lub na e-mail […]

RODO – Klauzula informacyjna dla kontrahenta w VII LO im.Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

Klauzula informacyjna dla kontrahenta w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1)  administratorem      Pani/Pana     danych     osobowych     jest      VII      Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego,  ul. Warszawska 12, 26-600 […]

Administrator danych osobowych

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu ul. Warszawska 12 W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane? Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz […]

Rozwijamy się :)

  Z satysfakcją możemy stwierdzić, że podejmowane od września 2015 roku działania, podnoszące jakość uczenia, przynoszą efekty. Widoczne jest to w wynikach egzaminu maturalnego – 91% (zdawalność wzrosła o ponad 30%). Odnotowaliśmy również wzrost średniej ocen z 3,05 do 3,44. Program poprawy frekwencji przyniósł wzrost z 76% do 83% i znaczny spadek godzin nieusprawiedliwionych.   […]