Czas na zdrowie

W dniu 27 kwietnia 2017 r.  uczniowie klasy 2C przygotowali i poprowadzili apel dla całej społeczności szkolnej, związany z realizacją projektu „Czas na zdrowie”. Zagadnienia na nim poruszane dotyczyły tematyki  rolnictwa ekologicznego i zdrowej żywności oraz problemu otyłości i sposobów jej zapobiegania.

Licealiści przygotowując się do prezentacji korzystali z pomocy pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział Radom oraz ze stron propagujących zdrowie. Ponadto przeprowadzili wśród młodzieży naszej szkoły ankietę, dotyczącą wskaźnika masy ciała BMI. Pozwoliło to na  sprawdzenie, jaki procent uczniów naszej szkoły ma problem z otyłością. Okazało się, że ponad 20% młodzieży ma nadwagę (co piąty uczeń).

Na koniec uczniowie klasy 2C zaprosili całą społeczność szkolną na Festyn Zdrowia, który odbędzie się 27 maja 2017r. 

Tekst: Barbara Łopuszyńska