Plan lekcji

 

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45          wdż
2 8:55-9:40  j. polski  r_j. polski  historia  religia  wos
3 9:50-10:35  j. polski  j. angielski  godz. wychowawcza  w-f  geografia
4 10:45-11:30  matematyka  chemia  fizyka  w-f  matematyka
5 11:45-12:30  matematyka  religia  j. angielski  matematyka  historia
6 12:45-13:30  j. niemiecki  p.przedsiębiorczości  p.przedsiębiorczości  biologia  j. angielski
7 13:40-14:25  edb  wiedza o kulturze  j. polski  j. polski  informatyka
8 14:30-15:15        j. niemiecki  
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45          
2 8:55-9:40 edb  j. polski  p.przedsiębiorczości  j. angielski  geografia
3 9:50-10:35  matematyka  j. polski  wos  religia  matematyka
4 10:45-11:30  historia  matematyka  w-f  historia  j. angielski
5 11:45-12:30  fizyka  godz. wych.  chemia  biologia  religia
6 12:45-13:30  informatyka  j. angielski  j. polski  matematyka  w-f
7 13:40-14:25  j. niemiecki  p.przedsiębiorczości  j. polski  j. niemiecki  w-f
8 14:30-15:15  wdż  wiedza o kulturze    r_j. polski  
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45          
2 8:55-9:40 matematyka  matematyka  matematyka  j. angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

 wdż
3 9:50-10:35 biologia  religia  p.przedsiębiorczości  historia  j. niemiecki gr.1

j. angielski gr.2

4 10:45-11:30 informatyka gr.1

w-f gr.2

 j. polski  j. angielski gr.1

w-f gr.2

 w-f gr.1

j. angielski gr.2

 j. angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

5 11:45-12:30  historia  p.przedsiębiorczości  j. niemiecki gr.1

w-f gr.2

 religia  geografia
6 12:45-13:30  wos  wiedza o kulturze  w-f gr.1

j. angielski gr.2

 j. polski  matematyka
7 13:40-14:25  godz. wych.  ratownictwo  w-f gr.1

informatyka gr.2

 j. polski  chemia
8 14:30-15:15  fizyka  edb  j. polski    
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45    mdh      r_j. polski
2 8:55-9:40  r_j. polski  religia  r_geografia  r_j. angielski  j. niemiecki
3 9:50-10:35  r_j. polski  j. polski  hist. i społ.  hist. i społ  matematyka
4 10:45-11:30  hist. i społ.  j. polski  matematyka  religia  w-f
5 11:45-12:30  r_geografia  r_geografia  matematyka  matematyka  w-f
6 12:45-13:30  j. niemiecki  j. angielski  w-f  j. polski  r_j. angielski
7 13:40-14:25  eduk. teatralna  j. angielski  j. angielski  j. polski  godz. wych.
8 14:30-15:15  eduk. teatralna    r_j. angielski  r_geografia  
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45    mdh      przyroda
2 8:55-9:40  r_historia  r_j. angielski  matematyka  w-f  j. angielski
3 9:50-10:35  r_historia  r_j. angielski  matematyka  w-f  j. angielski
4 10:45-11:30  j. niemiecki  przyroda  r_historia  j. angielski  r_j. polski
5 11:45-12:30  r_j. polski  j. polski  j. polski  r_historia  r_j. polski
6 12:45-13:30  j. polski  j. polski  r_j. angielski  matematyka  matematyka
7 13:40-14:25  w-f  j. niemiecki  j. niemiecki  r_j. polski  religia
8 14:30-15:15  przyroda    religia  godz. wych.  
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45    mdh      j. polski
2 8:55-9:40  hist. i społ.  j. angielski  j. polski  r_biologia  r_chemia
3 9:50-10:35  j. polski  matematyka  matematyka  r_biologia  r_chemia
4 10:45-11:30  j. polski  religia  religia  r_chemia  hist. i społ.
5 11:45-12:30  r_biologia  r_biologia  j. angielski  r_chemia  hist. i społ.
6 12:45-13:30  r_biologia  j. niemiecki  r_chemia  j. angielski  ratownictwo
7 13:40-14:25  matematyka  w-f  r_biologia  matematyka  godz. wych.
8 14:30-15:15  j. niemiecki  w-f  w-f    
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  godz. wych.  religia  matematyka  historia  informatyka gr.1

j. angielski gr.2

2 8:55-9:40  matematyka  j. polski j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

 j. polski  matematyka
3 9:50-10:35  w-f gr.1

w-f gr.2

 matematyka j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

 chemia  fizyka
4 10:45-11:30  j. niemiecki gr.1

w-f rekr. gr.2

 w-f rekr. gr.1

j. niemiecki gr.2

 wos  biologia  j. niemiecki gr.1

informatyka gr.2

5 11:45-12:30  j. polski  w-f gr.1

w-f gr.2

 j. polski  w-f rekr. gr.1

w-f rekr. gr.2

 j. angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

6 12:45-13:30  j. polski  zaj. artystyczne  historia  technika  religia
7 13:40-14:25  geografia  biologia    wdż  
8 14:30-15:15          
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  zaj. artystyczne  matematyka  geografia  godz. wych.  biologia
2 8:55-9:40  historia  j. angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

 informatyka gr.1

j. angielski gr.2

 wos  w-f gr.1

w-f gr.2

3 9:50-10:35  j. polski  j. niemiecki gr.1

j. angielski gr.2

 j. polski  j. angielski gr.1

informatyka gr.2

 j. angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

4 10:45-11:30  matematyka  biologia  matematyka  matematyka  po
5 11:45-12:30  w-f gr.1

w-f gr.2

 religia  historia  j. polski  po
6 12:45-13:30  w-f rekr. gr.1

w-f rekr. gr.2

 chemia  fizyka  w-f gr.1

w-f gr.2

 j. polski
7 13:40-14:25  j. niemiecki gr.1

j. angielski gr.2

 w-f rekr gr.1

w-f rekr. gr.2

 technika  religia  j.polski
8 14:30-15:15    wdż      
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  historia  informatyka gr.1

j. angielski gr.2

 wos  j. polski  matematyka
2 8:55-9:40  w-f gr.1

w-f gr.2

 matematyka  w-f gr.1

w-f gr.2

 j. niemiecki gr.1

j. angielski gr.2

 j. angielski gr.1

informatyka gr.2

3 9:50-10:35  technika  chemia  matematyka  matematyka w-f rekr. gr.1

w-f rekr. gr.2

4 10:45-11:30  j. polski  j. polski  biologia  j. angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

w-f rekr. gr.1

w-f rekr. gr.2

5 11:45-12:30  j. angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

 j. polski  religia  geografia  fizyka
6 12:45-13:30  j. niemiecki gr.1

j. angielski gr.2

  biologia  j. polski  zaj. artystyczne  historia
7 13:40-14:25  godz. wych.  wdż  religia    
8 14:30-15:15          
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  mat. 2 gr  f. mat.  f.mat 2gr.  f. mat  f. j. polski
2 8:55-9:40  r_j. angielski  matematyka  j. angielski  u_matematyka  j. polski
3 9:50-10:35  r_j. angielski  matematyka  j. angielski  matematyka  j. angielski
4 10:45-11:30  matematyka  r_historia  przyroda  r_historia  religia
5 11:45-12:30  w-f  r_historia  r_historia  r_j. angielski  przyroda
6 12:45-13:30  w-f  r_j. polski  j. niemiecki  j. polski  j. niemiecki
7 13:40-14:25  religia  r_j. polski  r_j. polski  j. poslki  godz. wych
8 14:30-15:15  j. polski  w-f      
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  f. mat.  f. j. polski  f. j. angielski  f. mat  r_wos
2 8:55-9:40  matematyka  r_j. polski  r_wos  r_historia  j. polski
3 9:50-10:35  u_matematyka  r_j. polski  j. polski  j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

 r_j. polski
4 10:45-11:30  w-f  w-f  j. polski  j. niemiecki gr.1

j. niemiecki gr.2

 matematyka
5 11:45-12:30  j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

 w-f  religia  r_wos  j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

6 12:45-13:30  religia  r_historia  matematyka  j. polski  r_historia
7 13:40-14:25  u_kult. żyw.słowa  r_historia  przyroda  przyroda  godz. wych.
8 14:30-15:15      j. niemiecki gr.1

j. niemiecki gr.2

   
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  f. j.ang  f. mat  f. mat.  f. j. pol.  godz. wych.
2 8:55-9:40  r_j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

 j. polski  r_chemia  j. polski  r_biologia
3 9:50-10:35  r_j angielski gr.1

r_j. angielski gr.2

 j. polski  r_chemia  j. niemiecki gr.1

r_j. angielski gr.2

 r_biologia
4 10:45-11:30  u_ang. w med.  matematyka  j. niemiecki gr.1

j. angielski gr.2

 u_matematyka  r_chemia
5 11:45-12:30  religia  matematyka  j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

 j.angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

 j. angielski gr.1

j. niemiecki gr.2

6 12:45-13:30  matematyka  w-f  r_biologia  r_chemia  j. polski
7 13:40-14:25  w-f  w-f  religia  r_biologia  u_hist. i społ.
8 14:30-15:15      ratownictwo    
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  matematyka  j. niemiecki  zaj. artystyczne  w-f  j. angielski
2 8:55-9:40  biologia  j. polski  matematyka  w-f  j. polski
3 9:50-10:35  historia  historia  matematyka  j. niemiecki  wos
4 10:45-11:30  j. angielski  j. angielski  religia  w-f rekr.  fizyka
5 11:45-12:30  edb  chemia  j. polski  j. polski  w-f rekr.
6 12:45-13:30  fizyka  religia  j. polski  geografia  geografia
7 13:40-14:25  sport. moto.  matematyka    godz. wych.  matematyka
8 14:30-15:15          
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  biologia  j. polski  w-f gr.1

w-f gr.2

 matematyka  w-f rekr gr.1

w-f rekr. gr.2

2 8:55-9:40  zaj. artystyczne  historia  edb  matematyka  fizyka
3 9:50-10:35  matematyka  geografia  j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

 j. polski  matematyka
4 10:45-11:30  fizyka  religia  j. polski  j. polski  j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

5 11:45-12:30  historia  j. angielski gr.1

j. angielski gr.2

 matematyka  godz. wych.  j. polski
6 12:45-13:30  geografia  w-f rekr. gr.1

w-f rekr. gr.2

 religia  j. niemiecki gr.1

j. niemiecki gr.2

 po
7 13:40-14:25  wos  chemia  j. niemiecki gr.1

j. niemiecki gr.2

 w-f gr.1

w-f gr.2

 po
8 14:30-15:15          
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
             
1 8:00-8:45  j. polski  j. polski  j. angieslki  wos  fizyka
2 8:55-9:40  matematyka  geografia  godz. wych.  chemia   j. niemiecki
3 9:50-10:35  zaj. artystyczne  w-f rekr.  w-f rekr.  j. polski  j. angielski
4 10:45-11:30  w-f  historia  j. polski  j. polski  j. angielski
5 11:45-12:30  w-f  matematyka  biologia  edb  matematyka
6 12:45-13:30  historia  matematyka  j. niemiecki  religia  matematyka
7 13:40-14:25  fizyka  religia    geografia  
8 14:30-15:15