Dostarczanie dokumentów w czasie rekrutacji

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, będzie można składać elektronicznie: przesyłając scan lub zdjęcia podpisanych dokumentów na adres rekrutacja@7lo.radom.pl.

Wydrukowane dokumenty, umieszczone w zaklejonej kopercie, mogą także zostać złożone w specjalnej urnie znajdującej się w oznakowanym miejscu, dostępnym  dla składającego bez wchodzenia do budynku szkoły.

Potwierdzenie złożenia wniosku rodzice otrzymają pocztą e-mail.

System elektronicznego naboru do szkół ponadpodstawowych będzie aktywny dla kandydatów dopiero 15 czerwca 2020 roku.

Tekst: Beata Falińska