Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu zatrudni Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dokumenty do pobrania

 

Dokumenty proszę składać do dnia 7.06.2018 r. do godziny 15.00

Miejsce składania dokumentów:  

VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu ul. Warszawska 12.