Dzień Komisji Edukacji Narodowej

nia 13 października 2023 roku obchodziliśmy 250 rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji odwiedzili nas inicjatorzy tego przedsięwzięcia: król Stanisław August Poniatowski oraz Hugo Kołłątaj, którzy osobiście składali życzenia nauczycielom.

Podczas uroczystej akademii Pani Dyrektor wręczyła nagrody zasłużonym nauczycielom a przedstawiciele klas pierwszych złożyli  ślubowanie na ucznia VII Liceum. 

Podczas quizu kahoot uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat szkoły, a zwycięska klasa 1E dzięki Nikoli Figurze dekretem królewskim otrzymała zwolnienie z odpowiedzi ustnych w nadchodzącym tygodniu.