Escape Room

  Nauka w naszym liceum odbywa się przy wykorzystaniu nowoczesnych i nowatorskich metod nauczania. Wprowadzając uczniów w świat wiedzy wykorzystujemy różnorodne metody i stosujemy liczne innowacje pedagogiczne mające na celu zdobycie wiedzy i przede wszystkim umiejętności pozwalających tę wiedzę wykorzystać.

                 Jedną z takich innowacji był utworzony w marcu 2017 roku w naszym liceum pierwszy szkolny radomski escape room. Był on poświęcony patronowi naszej placówki – Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu oraz czasom II wojny światowej, w których nasz patron musiał przeżyć swoją młodość. Ta nowa i popularna ostatnio w Polsce rozrywka opiera się na wykorzystaniu swojej wiedzy
i zastosowaniu jej celem wydostania się z pokoju. Rozwija u uczniów kreatywność, umiejętność współpracy,  analitycznego myślenia. Łączy w sobie elementy edukacyjne z dobrą zabawą.

 Na ogół tego typu projekty tworzone są przez wyspecjalizowane firmy i nastawione na zysk. My, dzięki pomocy nauczycieli, dyrekcji i uczniów, minimalnymi kosztami, stworzyliśmy edukacyjny projekt wykorzystujący najskuteczniejszy sposób edukowania  – uczenie poprzez praktykę.

                Uczniowie, którzy znaleźli się w naszym pokoju musieli wykazać się logicznym, i twórczym myśleniem, uruchomić w sobie pełne moce swojej wyobraźni i stosując wiedzę wydostać się z pokoju w możliwie najszybszym czasie, rozwiązując kolejno zagadki będące kluczem do wyjścia. Pokój ustylizowany był na czasy II wojny światowej, by przybliżyć uczestnikom konspiracyjny charakter życia pokolenia naszego patrona, gdzie błąd prowadził do śmierci nie tylko swojej lecz także osób bliskich. Metoda prób i błędów, jak wtedy, do sukcesu nie prowadziła. Tylko spokojne, trzeźwe myślenie i umiejętności pozwolą „przetrwać” i wyjść z pokoju.

Co czuli uczestnicy dowiecie się z ich relacji: zakładka DLA UCZNIA/ ESCAPE ROOM.

Przeczytaj koniecznie !!!!!

Już wkrótce,
 w nowym budynku,
  nowe zadania,
  wielkie emocje,
  dobra babawa…
 Jesień 2017 VII Liceum im. Kamila Krzysztofa Baczyńskiego w Radomiu
….esccape room…..