Eurolekcje

W dniach między 26 października a 20 listopada 2017 roku uczniowie klas 1a, 1c, 2c, 2b, 3b, 2ga, 2gc, 3ga, 3gb i 3gc brali udział w Eurolekcjach prowadzonych przez trenera Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, który posiada certyfikat Eurodesk .

Zajęcia dotyczyły Eurowolontariatu, Euroaktywacji i eduAktywacji.

Ich celem było zachęcenie młodzieży do aktywności obywatelskiej, pokazanie mechanizmów podejmowania decyzji w sprawach publicznych , społeczeństwa obywatelskiego, narzędzi zwiększających wpływ młodzieży na sprawy publiczne.

Były to spotkania informacyjne w przystępnej i atrakcyjne formie. Zajęcia miały interaktywną, warsztatową formę. Angażowały młodzież przy pomocy opracowanych przez Eurodesk Polska testów i gier.

Eurodesk to program dla młodzieży, organizacji młodzieżowych , wspierany przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programy Erasmus+.

Koordynatorkami zajęć były Panie: Agnieszka Brzeska – Pająk i Jolanta Bańczak.