Finał Gry Miejskiej :)

21 marca 2019 roku odbyła się IV edycja MIĘDZYSZKOLNEJ GRY MIEJSKIEJ, pod hasłem: „Nauka łatwa, prosta i…przyjemna?”, organizowana przez społeczność naszego Liceum  we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury Amfiteatr oraz Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego. Celem gry było upowszechnianie i popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz krzewienie patriotyzmu lokalnego.

Gra poprowadzona została ulicami naszego miasta, wzięło w niej udział 12 szkół. W wyznaczonych na mapie punktach zawodnicy mieli do wykonania zlecone zadania. Punktem docelowym był nasz budynek, gdzie na uczestników czekał ciepły posiłek a w dalszej kolejności odbył się finał i rozdane zostały atrakcyjne nagrody.

Zwyciężył zespół z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Dąbrowskiej w Radomiu. Drugie miejsce zajęła drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu. Trzecie miejsce zajęli uczniowie gimnazjum z XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu. Pięknie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i dobrą zabawę, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.:)

Katarzyna Gaczyńska