Finał konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych.

 Dnia 3 kwietnia 2019r, w naszej szkole odbył się finał konkursu wiedzy o krajach anglojęzycznych zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego we współpracy z wychowawcami klas trzecich gimnazjum oraz pierwszych i drugich liceum.

Celami  konkursu było zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych oraz wzbogacenie wiedzy na ich temat. Pragnęliśmy zmotywować uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy z tego zakresu oraz nauczyć ich   współpracy w grupie podczas tworzenia wspólnego projektu.

Konkurs obejmował dwa etapy:

1. przewodniczący klas losowali r. jeden z 12 krajów anglojęzycznych i klasa przygotowała prezentację w języku angielskim (10-15 slajdów) na temat wylosowanego państwa obejmującego następujące aspekty:

– symbole państwa ( godło, hymn, flaga).

– podstawowe informacje ( populacja, skład etniczny, położenie geograficzne i ustrój polityczny)

– popularne sporty w danym kraju.

– popularni wykonawcy muzyki z danego kraju.

– znane osoby pochodzące z tego kraju.

– kuchnia danego kraju,

Uczniowie mieli czas na zapoznanie się z treścią prezentacji, a następnie troje przedstawicieli każdej klasy wzięło udział w finale konkursu w 03 kwietnia 2019r., podczas którego współzawodniczyli z innymi klasami podczas Kahoota zawierającego pytania dotyczące krajów

z prezentacji. Na zespoły klas, które zajmą trzy pierwsze miejsca w quizie Kahoot ,czekały atrakcyjne nagrody, a zabawa była świetna, co widać na zdjęciach.

I miejsce klasa 1b

II miejsce  klasa 2b

III miejsce klasa 1a

 

 Anetta Piasecka