Gdzie dziewczęta z tamtych lat…?

„…Gdzie dziewczęta z tamtych lat,
jak te kwiaty?
Gdzie dziewczęta z tamtych lat?
Czas zatarł ślad…”
                              fragment piosenki Sławy Przybylskiej

 

W dniu 20 maja 2019 r. uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego odwiedzili grób rodzinny Grodzińskich na Cmentarzu Rzymsko-Katolickim w Radomiu, przy ul. Limanowskiego. Od listopada 2018 r. nasza szkoła objęła opieką grób rodzinny Grodzińskich, w którym pochowana została bohaterka wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. – Teresa Grodzińska. Była sanitariuszką, harcerką walczącą o niepodległość odrodzonej w 1918 roku Polski. 

Cześć jej pamięci!

Grobem opiekują się uczniowie kl. IA

Opiekun: Anna Kupisz