Gra Miejska w ramach projektu BohaterON – „włącz historię”.

W dniu 21 marca 2018 roku odbyła się gra miejska, którą zorganizowało VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu. Impreza odbyła się w ramach projektu BohaterON – „włącz historię” do którego przystąpiło nasze liceum. Patronat nad imprezą objął Instytut Pamięci Narodowej – Oddział  w Lublinie.  Gra miejska odbyła się pod hasłem „Niech żyje Polska! Radom w latach okupacji niemieckiej 1939-1945”. W grze miejskiej wzięło udział 11 drużyn, złożonych z uczniów klas VII szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych z Radomia i okolic. Trasa gry przebiegała ulicami Radomia. Uczestnicy docierali do miejsc związanych z historią II wojny światowej w Radomiu, w których wykonywali zadania i zdobywali punkty. Aby zdobyć punkty, młodzież musiała m.in. jeździć na czas rowerem retro, wyprodukowanym w dawnej Fabryce Broni, odczytywać napisy na pomnikach, które stanowiły źródło informacji potrzebne do rozwiązania problemu, przenieść radiostację do zakonspirowanej osoby pod warunkiem podania hasła i odnaleźć skarb, w którym ukryta była wiadomość dotycząca tajnego nauczania. Celem gry było przybliżenie uczniom fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego, uwrażliwienie na heroizm ludzi żyjących w czasach okupacji i zwrócenie uwagi  na miejsca upamiętniające bohaterstwo działaczy ruchu oporu w przestrzeni naszego miasta. Po trzygodzinnych zmaganiach zespoły dotarły do budynku VII Liceum, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje: rozgrywki sportowe, symulacja  udzielania I pomocy rannym, gry historyczne w play room. Nie zabrakło ciepłego i słodkiego poczęstunku.

Zwycięzcami gry miejskiej zostały drużyny:                                                              

I miejsce PSP nr 34 w Radomiu

II miejsce Zespół Szkól Plastycznych w Radomiu

III miejsce Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wsoli

Wszystkie drużyny biorące udział w grze otrzymały wartościowe upominki, dzięki sponsorom: Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Lublinie, BohaterON, firma Prestige, firma Full Media, Galeria Ubezpieczeń, księgarnia „Marco”, Art Shirt Shop, firma Lemich, Rada Rodziców przy VII LO.

Gra miejska była świetną, pełną atrakcji, bogatych wrażeń, nowych doświadczeń lekcją historii.

o nas w mediach:

http://www.echodnia.eu

http://www.cozadzien.pl