Informacja o wynikach naboru.

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU

W  VII  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO  W  RADOMIU

NA  STANOWISKO 

INSPEKTOR  DS. BEZPIECZEŃSTWA  I  HIGIENY  PRACY   3/40  ETATU   

plik do pobrania:  informacja o wyniku naboru