Informacja o sposobie pracy VII LO

Informacja o sposobie pracy VII LO w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.


Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

pragnę poinformować, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku – w związku z obowiązkiem zapobiegania i przeciwdziałania COVID – 19 – podejmujemy od 25 marca 2020 roku realizację zadań edukacyjnych zorientowanych na kształcenie na odległość z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej takich jak szkolna poczta Outlook 365, dziennik elektroniczny e – Librus oraz aplikacji towarzyszących Office 365 (np. Teams).

Obowiązuje dotychczasowy tygodniowy plan zajęć, a nauczyciele i wychowawcy dbają o uwzględnienie potrzeb edukacyjnych licealistów oraz możliwości psychofizycznych uczniów z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej.

Nauczyciele stosują narzędzie elektroniczne (bezpieczne i rekomendowane przez MEN) zapewniające wyraźną interakcję (Teams, One Drive oraz dziennik e -LIBRUS), ale nie wymagają codziennej pracy licealisty z komputerem, łącząc przemiennie kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.

Uczący nie ograniczają się do wskazania zadań edukacyjnych uczniom, ale monitorują działania ucznia, wspomagają i motywują celem osiągnięcia założonych celów edukacyjnych. Nie zlecają prac domowych.

Licealista zobowiązany przez nauczyciela przesyła wykonane zadania tylko za pośrednictwem e- Librusa lub poczty Outlook 365;

Obowiązują dotychczasowe zasady oceniania, formy sprawdzania wiedzy i umiejętności (wraz z pracami elektronicznymi) uwzględnione w Ocenianiu wewnątrzszkolnym z… każdego przedmiotu (E- Librus – organizacja – pliki szkoły). Wszelkie prace są przechowywanie (aż do końca roku szkolnego) poprzez każdego uczącego;

Uczniowie i rodzice mają możliwość codziennego konsultowania się z każdym nauczycieli pomiędzy godziną 8 a 9 za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej. Kontakt ze szkołą sekretariat@7olo.radom.pl lub telefonicznie 48 344 10 60;

Wszyscy użytkownicy – uczniowie i nauczyciele – posługują się jedynie służbowymi szkolnym kontami i adresami w trakcie komunikacji elektronicznej, co gwarantuje bezpieczeństwo komunikacji i monitorowanie celem zabezpieczenia wszelkich danych.

Szkoła jest gotowa – po uprzednim uzgodnieniu – by użyczyć uczniowi komputer na cza prowadzenia zdalnego nauczania.

Z uwagi na ten trudny czas proszę o wzajemną pomoc, elastyczność, wyrozumiałość i życzliwość.

Z wyrazami szacunku
Michał Deja
/ – /
dyrektor szkoły