Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze: główny księgowy

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu informuje o zakończeniu procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko głównego księgowego.