Informacja z przebiegu gry miejskiej.

W dniu 9.10. 2017 r. grupa uczniów z naszego liceum wzięła udział w grze miejskiej „Radom’42 – cena oporu”, zorganizowanej przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie we współpracy z Urzędem Miejskim w Radomiu.

Celem gry było przybliżenie młodzieży tragicznych wydarzeń z października 1942 r. związanych z egzekucjami dokonanymi przez Niemców na ludności cywilnej i działaczach Polskiego Państwa Podziemnego po zbrojnej akcji w Rożkach.

Gra miejska została zainicjowana przez Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”. Grupy uczniów ze szkół licealnych, biorące udział w grze, otrzymały materiały edukacyjne i zgodnie z mapą przemieszczały się do wytyczonych punktów miasta. Wcielając się w rolę dziennikarzy prasy konspiracyjnej, zbierali potrzebne informacje na temat wydarzeń w 1942 r. Podczas gry, młodzież mogła poznać codzienność życia mieszkańców Radomia w warunkach niemieckiej okupacji: spotkać na ulicy żołnierza Wehrmachtu, odwiedzić tajemnicze miejsca w ulicznej bramie (tajna drukarnia), poznać sposoby komunikacji konspiracyjnej, czy wziąć do ręki oryginalny pistolet vis. Istotnym aspektem było poznanie przez uczestników fragmentów życiorysów ofiar niemieckiego terroru i pogłębienie wiedzy na temat współpracy pracowników Fabryki Broni z działaczami polskiego podziemia. Udział w grze pozwolił młodym uczestnikom pogłębić zainteresowania lokalną historią Radomia.

Anna Kupisz