Jasełka w 7 LO

„A słowo stało się Ciałem”  – słowa Św. Jana przyświecały spotkaniom wigilijnym, które odbyły się w naszej szkole dnia 21 grudnia. Wszyscy uczniowie mieli okazję spotkać się przy świątecznie nakrytych stołach, by wspólnie spędzić ten wyjątkowy czas, podzielić się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Cała społeczność szkolna miała następnie okazję poczuć bożonarodzeniowy nastrój podczas  Jasełek, w czasie których wspólne śpiewaliśmy kolędy i słuchaliśmy nastrojowej, refleksyjnej poezji przygotowanej przez ks. Wojciecha Kuropieskę. Naszą uroczystość uświetniła obecność Ks. Prałata Wiesława Taraski. Wspólna modlitwa, która wprowadziła zebranych w świąteczny i wyjątkowy nastrój, zakończyła wigilijne spotkanie. 

Agnieszka Górka