Klasa pod patronatem – kolejne spotkania!

Kolejne spotkania wykładowców prawa z uczniami klasy 2f  w ramach projektu „Klasa pod patronatem” Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu.
 W dniu 21.01.2021 r. uczniowie wysłuchali wykładu Pana dr. Pawła Niewęgłowskiego  pt.:,,Zastosowanie prawa cywilnego w życiu młodego człowieka”. Natomiast, 28 stycznia 2021 r. odbył  się wykład pt.: ,,Implications of the COVID-19 Pandemic for Church – State Relations”, który wygłosił  prof. Wojciech Kowal z St. Paul University w Ottawie (Kanada). Spotkania odbyły się za pośrednictwem MS Teams.