Komunikat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZFŚS informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów mija 20 maja 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pobierz wniosek