Komunikat Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZFŚS informuje, że termin składania wniosków o zapomogi oraz dofinansowanie do wypoczynku letniego dla emerytów i rencistów mija 29 maja 2024 roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Pobierz wniosek