Kongres polonistów i bibliotekarzy

Nasi nauczyciele stale dokształcają się, uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach. Dzięki temu możemy poszczycić się kreatywną  i wykwalifikowaną  kadrą nauczycielską. 

25 listopada 2016 roku nasze panie profesor od języka polskiego: p. Justyna Bator i p. Beata Falińska  wzięły udział w Uroczystym Kongresie Polonistów i Bibliotekarzy w Warszawie. W największej i najpiękniejszej sali Multikina w Złotych Tarasach spotkali się nauczyciele praktycy, naukowcy oraz przedstawiciele kultury. Wśród wybitnych osobistości można było spotkać profesora Tadeusza Zgółkę, profesor Halinę Zgółkową, p. Jacka Dehnela, p. Emiliana Kamińskiego czy p. Grzegorza Miecugowa. Dyskutowano na temat kształcenia kompetencji językowych w edukacji polonistycznej oraz  przedstawiano nowatorskie  metody nauczania języka polskiego.

Zdjęcia: B.Falińska, J.Bator