Klasa medyczna

1C (2015-2018)

Wychowawca: Pani Beata Drążyk-Ołtarzewska

Samorząd klasowy:

przewodnicząca klasy: Kinga Włodarska
z-ca przewodniczącej klasy: Patryk Sałaciński
skarbnik klasowy: Klaudia Krok

klasa 1C_3

Jesteśmy uczniami klasy 1c o profilu- ratownictwo medyczne. W trakcie nauki w liceum będziemy realizować trzy przedmioty w zakresie rozszerzonym tj.: biologię, chemię i język angielski. Dodatkowo od klasy drugiej uczęszczać będziemy na przedmioty uzupełniające: ratownictwo medyczne i język angielski w medycynie. Dopiero stawiamy pierwsze kroki w nowej szkole, poznajemy się wzajemnie, a już mamy plany na przyszłość. Chcemy zorganizować zieloną szkołę w Centrum Symulacji Medycznej w Suwałkach, aby tam poznawać tajniki udzielania pierwszej pomocy. Mamy nadzieję, że profil tej klasy pozwoli nam w przyszłości realizować się w kierunkach przyrodniczych i medycznych.

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska


2C (2014-2017)

Wychowawca: Pani Monika Owczarek

Samorząd klasowy:

przewodniczący klasy: Dawid Piecyk
z-ca przewodniczącego: Patrycja Struzik
skarbnik: Patrycja Tusińska

klasa 2C_14

Klasa o profilu ”ratownictwo medyczne„ od lat cieszy się dużym zainteresowaniem. Na lekcjach, kursach, podczas „zielonej szkoły” do Centrum Symulacji Medycznych w Suwałkach młodzież rozwija swoje zainteresowania związane z udzielaniem pomocy osobie poszkodowanej.

Od kilku lat Drużyna VII LO zdobywa pierwsze miejsca w Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK, a w ubiegłym roku zajęliśmy II miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Warszawie.

A w ogóle to WSPANIAŁA KLASA 😉

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska


Klasa medyczna – 3c (2013-2016)

wychowawca: Pani Monika Tkaczyk

Skład samorządu:

przewodnicząca: Olga Świerczyńska
zastępca: Aleksandra Jabłońska
skarbnik: Kamila Paszkiel

Klasa o profilu ratownictwo medyczne czynnie uczestniczy w życiu szkoły. Rozszerzone przedmioty to biologia, chemia oraz język angielski. W klasie drugiej dojdą nam takie przedmioty jak: ratownictwo medyczne i medycyna w języku angielskim. W kwietniu nasza klasa ukończyła kurs pierwszej pomocy, poprowadzony przez instruktorów z Warszawy. Razem z nauczycielką chemii uczestniczyliśmy w laboratorium na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym. Podczas lekcji edukacji dla bezpieczeństwa uczymy się praktyki medycznej, ćwicząc na fantomach pod okiem pani Owczarek. Nie brakuje również takich atrakcji jak: wyjścia do kina, do teatru, na wystawę, do archiwum czy udział w konferencji samorządowej na temat spraw młodzieży i wychowania. Mam y także okazję wybrać się na basen, łyżwy lub ściankę wspinaczkową, dzięki dobrej organizacji nauczycieli wychowania fizycznego. Profil ten otwiera przed nami wiele możliwości związanych z naukami medycznymi.