Klasa społeczno-prawna

1B (2015-2018)

Wychowawca: Pani Aleksandra Rogólska

Samorząd klasowy:

przewodnicząca: Sylwia Majewska
z-ca przewodniczącej: Wiktoria Pietrzyk
skarbnik: Mateusz Kępka

klasa 1B_8