Aktywna tablica

Od października 2020 r. realizowana jest kolejna edycja rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. 

W ramach tego programu VII LO mogło otrzymać fundusze na zakup 3 monitorów interaktywnych, które unowocześnią proces dydaktyczny w czasie nauki stacjonarnej i zdalnej.

Wsparciem finansowym z nowej edycji programu na lata 2020–2024 zostały/zostaną objęte:

  1. 2670 szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
  2. 5870 szkół ponadpodstawowych;
  3. 267 szkół kształcących uczniów niewidomych;
  4. 11 specjalnych ośrodków szkolno–wychowawczych;
  5. 4530 szkół kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,