Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2019/2020

Radom, dnia 20.05.2019 r.

Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Radomiu zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie NNW młodzieży na rok szkolny 2019/2020.

Oferty należy złożyć w terminie do 3.06.2019 r.
w sekretariacie szkoły VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 12, lub na e-mail szkoły sekretariat@7lo.radom.pl