Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2020/2021

Radom, dnia 4 czerwca 2020 r.

VII Liceum Ogólnokształcące

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu

zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie NNW

młodzieży na rok szkolny 2020/2021.

 

Oferty należy złożyć w terminie do 30.06.2020 r.

w sekretariacie szkoły VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 12, lub na e-mail szkoły sekretariat@7lo.radom.pl

 

Dyrektor szkoły