Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert ubezpieczenia NNW uczniów na rok szkolny 2021/2022

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Radomiu zaprasza do składania ofert
na ubezpieczenie NNW młodzieży na rok szkolny 2021/2022.

Oferty należy złożyć w terminie do 25 maja 2021 r.
w sekretariacie szkoły VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Radomiu przy ul. Warszawskiej 12, lub na e-mail szkoły sekretariat@7lo.radom.pl

 

Dyrektor szkoły