Ogłoszenie Zakładowej Komisji Socjalnej przy VII Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

  1. Nauczyciele emeryci proszeni są o dostarczenie do 03.2021 kserokopii  PIT-40 za 2020 r. w celu naliczenia funduszu socjalnego na 2021 r.
  2. Składanie wniosków o wypoczynek letni dla emerytów i rencistów oraz wypoczynek dla dzieci pracowników i emerytów do 05.2021 (załącznik nr 3). Wnioski należy składać w każdym roku.
  3. Składanie wniosków o zapomogi zdrowotne:

– dla nauczycieli i emerytów nauczycieli do 30.05.2021 (załącznik nr 1),

– dla pozostałych pracowników i emerytów do 30.05.2021 ( załącznik nr 4).

  1. Składanie oświadczeń przez pracowników i emerytów (załącznik nr 2)
    do 05.2021.

Załącznik nr 1Wniosek-o-zapomogi-zdrowotne-dla-nauczycieli-i-emerytów-wzór

Załącznik nr 2 Oświadczenie-o-sytuacji-materialnej-wzór

Załącznik nr 3 Wniosek-o-przyznanie-świadczenia-socjalnego-z-ZFŚS-wzór

Załącznik nr 4 Wniosek-o-zapomogi-zdrowotne-dla-pracowników-administracji-i-obsługi-oraz-emerytów-wzór

Tekst: Grażyna Radecka