Ostateczne wyniki matur

Kolejni uczniowie odebrali świadectwa dojrzałości, poznaliśmy bowiem wyniki egzaminów poprawkowych. Podsumowując tegoroczną sesję egzaminacyjną odnotowaliśmy zdawalność na poziomie 96%, co jest potwierdzeniem dla naszego hasła promocyjnego: „Baczyński – krok w dobrą stronę!”.

Wszystkim uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!!!
Cieszy nas, że podejmowane przez VII LO działania zmierzające do podnoszenia jakości uczenia przynoszą efekty w postaci coraz lepszych wyników egzaminu zewnętrznego. Konsekwentnie realizujemy „model dobrej lekcji”, dbamy o to, by uczeń wiedział, czego i po co się uczy. Kładziemy nacisk na przekazywanie pełnej informacji zwrotnej i wykorzystywanie metod aktywnych z uwzględnieniem różnych typów inteligencji. Dbamy o dobre zarządzanie czasem, dynamizowanie lekcji, kształtowanie kompetencji kluczowych oraz stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań.

Tekst: Beata Falińska