Poczet sztandarowy VII LO

Nasze liceum w trosce o formację patriotyczną uczniów uczestniczy w wydarzeniach rocznicowych o charakterze lokalnym i ogólnopolskim. W ten sposób przybliżamy historię lokalną (choćby poprzez udział w jubileuszu 20 – lecia VIII LO czy 30 – lecia ZSO nr 4) i najnowszą, której próżno szukać w podręcznikach. W dniu 9 października 2015 roku uczestniczyliśmy w obchodach XXXV lecia NSZZ Solidarność Ziemi Radomskiej. Zainaugurowała je msza święta – z udziałem parlamentarzystów i wiceprezydenta Karola Semika – w kościele pod wezwaniem św. Trójcy w Radomiu, w której uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów naszej szkoły z pocztem sztandarowym wraz z dyrektorem Michałem Deją i opiekunem Mirosławem Ziętkiem. Homilię wygłosił ks. kanclerz prał. Mgr Edward Poniewierski. Choć zmarzliśmy z uwagi na 30 minutowe oczekiwanie na rozpoczęcie uroczystości, dziękujemy za współczesną lekcję historii.