Pokazy fizyczne w Lublinie

W piątek 17. 09 uczniowie klasy 2a oraz 2c pod opieką nauczycieli: p. Mirosława Ziętka, p. Barbary Łopuszyńskiej, p. Elżbiety Rodakowskiej i p. Małgorzaty Holender mieli możliwość uczestniczyć w Pokazach z Fizyki zorganizowanych przez Instytut Fizyki UMCS w Lublinie. Przedstawione w tym roku doświadczenia i eksperymenty dotyczyły czterech działów: mechaniki, ciśnienia, akustyki i elektromagnetyzmu. Lubelskie pokazy mają długoletnią, bo sięgającą 1953 roku, tradycję, a ich ideą jest popularyzacja fizyki i pomoc w jej nauczaniu poprzez prezentację interesujących, a czasem wręcz fascynujących i spektakularnych eksperymentów. Pokazy były dla uczestników nie tylko przypomnieniem najważniejszych wiadomości z fizyki, ale także okazją do dobrej zabawy!

Tekst: E. Rodakowska