Poza salą lekcyjną

Uczniowie klas Ib i Ic uczestniczyli zdobywali wiedzę poza salami lekcyjnymi. Okazją do tego był udział w konferencji „Prawo – wczoraj, dziś, jutro” oraz wycieczka do Izby pamięci o Księdzu Romanie Kotlarzu.
Organizatorem konferencji był Wydział Nauk Ekonomiczno – Prawnych Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. Uczniowie zostali zaproszeni na konferencję w ramach projektu „Klasa pod patronatem”.
Wycieczka do Domu Pamięci ks. Romana Kotlarza w pobliskim Pelagowie była okazją, aby w tym małym muzeum poznać wielką historię radomskiego protestu robotników w Czerwcu 1976 roku oraz niezłomnej postawy ks. Kotlarza, który za upominanie się o prawa robotników i godność człowieka zapłacił najwyższą cenę. Naszym przewodnikiem był Pan dr. Arkadiusz Kutkowski – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej – delegatura w Radomiu. Uczniowie wysłuchali przejmujące historii, otrzymali upominkowe publikacje.

Tekst: Agnieszka Brzeska-Pająk

Zdjęcia: Agnieszka Brzeska-Pająk