Projekt „Klasa pod patronatem” Wydziału Prawa i Administracji UTH

Uczniowie klasy 1b 1 grudnia 2022 r. wzięli udział w zajęciach z edukacji prawniczej. Spotkanie, poprowadzone przez dr Annę Dąbrowską i dr. Tomasza Dąbrowskiego – wykładowców Wydziału Prawa i Administracji UTH w Radomiu oraz radców prawnych dotyczyło charakterystyki zawodów prawniczych. Ogromną atrakcją był czas spędzony na symulacji sali rozpraw i możliwość wcielenia się w sędziego, adwokatów, prokuratorów. Uczniowie chętnie zadawali pytania i przekonali się, że warto znać prawo.