Przyjdzie czas taki…

15 grudnia 2019 r. delegacja młodzieży naszego liceum, wraz z pocztem sztandarowym, wzięła udział w uroczystości poświęconej pamięci Teresy Grodzińskiej (1899-1920) – bohaterce wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonej Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W stulecie odzyskania niepodległości patronat nad uroczystością objął Prezydent RP –Andrzej Duda.

Delegacja uczniów złożyła wieniec i zapaliła znicz na grobie ś.p. Teresy Grodzińskiej na Cmentarzu Rzymskokatolickim w Radomiu, przy ul. Limanowskiego. Następnie, uroczystości zostały przeniesione do Kościoła Garnizonowego w Radomiu, gdzie została odprawiona msza święta za duszę Teresy Grodzińskiej. Atmosfera była bardzo podniosła ze względu na obecność krewnych bohaterki i wygłoszone o niej rodzinne wspomnienie.

Chcąc przybliżyć, naszej szkolnej młodzieży, postać Teresy Grodzińskiej, została udostępniona, na terenie naszej szkoły, wystawa poświęcona życiu i bohaterskiej śmierci młodej sanitariuszki.

Szczególnie cenne materiały informacyjne i ikonograficzne, bez których trudno byłoby sporządzić ekspozycję, udostępnił Pan Wojciech Wiśniewski z Krakowa, za co serdecznie dziękujemy.

„ Przyjdzie czas taki, że słońce majowe

Nad cmentarzyskiem twych najlepszych dzieci

Snopem gorących promieni zaświeci –

I krzew, dziś smutnie chylący swą głowę

Soków z męczeńskich zaczerpnąwszy kości,

Zapłonie kwiatem przedziwnej piękności

I wyda owoce zdrowe”.

Jan Kasprowicz

Tekst: Anna Kupisz

Korekta: Justyna Bator