Rekrutacja – oryginały

Od 16 do 24 lipca kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia przez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, 2 zdjęć oraz kwestionariusza podpisanego przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych. 

kwestionariusz do pobrania doc

kwestionariusz do pobrania pdf

Wszystkich zainteresowanych nauką w VII Liceum Ogólnokształcącym informujemy, że punkt rekrutacyjny czynny jest każdego dnia od 8.30 do 15.30.