Rekrutacja

Od 21 lipca 2023 do 26 lipca 2023 kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia przez złożenie oryginałów:

  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  2. wyniki egzaminu ósmoklasisty,
  3. 2 zdjęcia
  4. kwestionariusz podpisany przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych (druk poniżej)
  5. oświadczenie o udziale w religii i posiadaniu opinii lub orzeczenia (druk poniżej). 

 

 

kwestionariusz

oświadczenie