Rozwijamy się :)

 

Z satysfakcją możemy stwierdzić, że podejmowane od września 2015 roku działania, podnoszące jakość uczenia, przynoszą efekty. Widoczne jest to w wynikach egzaminu maturalnego – 91% (zdawalność wzrosła o ponad 30%). Odnotowaliśmy również wzrost średniej ocen z 3,05 do 3,44. Program poprawy frekwencji przyniósł wzrost z 76% do 83% i znaczny spadek godzin nieusprawiedliwionych.

 

  • Konsekwentnie realizujemy „model dobrej lekcji”, dbamy o to, by uczeń wiedział czego i po co się uczy. Kładziemy nacisk na przekazywanie pełnej informacji zwrotnej i wykorzystywanie metod aktywnych z uwzględnieniem różnych typów inteligencji.
  • Dbamy o dobre zarządzanie czasem, dynamizowanie lekcji, niwelowanie postaw pasywnych uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych oraz stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań.
  • Wprowadziliśmy zmianę organizacji przestrzeni w salach lekcyjnych – ustawienie ławek „wokół nauczyciela”. W pełni wykorzystujemy tablice multimedialne oraz rzutniki, w które wyposażone są wszystkie pracownie.
  • Pomagamy uczyć się przez zajęcia warsztatowe dotyczące technik zapamiętywania i higieny pracy oraz eksponowanie wiedzy na ekranie monitora na szkolnym korytarzu i w różnych widocznych miejscach w szkole (np. na schodach).
  • Jesteśmy w wąskiej grupie szkół realizujących innowacje pedagogiczne. W naszej szkole jest ich aż 3: „Matematyka dla humanistów”, Zumba fitness, czyli taniec i aerobik dla licealistów”, „Biologia, geografia, chemia inaczej – zajęcia międzyprzedmiotowe dla licealistów”.
  • Organizujemy dla gimnazjalistów lekcje otwarte, które opierają się na nauczaniu interdyscyplinarnym poprzez doświadczenie.
  • Dbamy o formację patriotyczną i prospołeczną. Przygotowujemy wystawy tematyczne i happeningi historyczne. Jesteśmy organizatorami gry miejskiej „Na planszy miasta”. Uczestniczymy w licznych akcjach charytatywnych.
  • Szczycimy się wysokim poziomem zebrań z rodzicami, które stwarzają okazję nie tylko do zdobycia informacji, ale również do nawiązania ścisłej współpracy.
  • Realizujemy we współpracy z AISEC projekt „Peace – lekcja tolerancji” oraz Erasmus + Mobilność „Granice mojego języka są granicami mojego świata”.

Tekst: Beata Falińska