„Siłą jest dialog”


Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Siłą jest dialog” pragniemy pokazać, że w dobie pandemii spowodowanej SARS-CoV-2 oraz wszechobecnego języka agresji i nienawiści – mediacja jest skutecznym sposobem na jego złagodzenie i jednocześnie subtelnym rozwiązaniem różnych problemów, konfliktów i sporów. Dodatkowo edukacja w tym zakresie pozwala zapobiegać niechcianym zjawiskom na przyszłość.
Szefową projektu jest Aneta Gibek-Wiśniewska – specjalistka od prognozowania, rozwiązywania i zapobiegania konfliktom w biznesie. Założycielka Fundacji Mediatio odpowiedzialna za merytoryczną część projektu wraz ze specjalistami od kilkudziesięciu lat wykonującymi zawód mediatora, prawnika. „Od 20 lat wspieram podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne w wychodzeniu z kryzysowych sytuacji, początkowo jako sędzia, a obecnie – adwokat i mediator. Na co dzień pracuję zarówno z kadrą kierowniczą, jak i zespołami pracowników w dużych i małych przedsiębiorstwach. Prowadzę szkolenia z zakresu sprawnej komunikacji, mobbingu, a także kurs certyfikujący na mediatora. Przekazuję wiedzę potrzebną do nieustannego rozwijania firmy, do tworzenia zgranych zespołów, nawiązywania trwałych relacji z Instytucjami, Urzędami oraz partnerami biznesowymi.
Moje wykształcenie z zakresu prawa i psychologii pozwala dobierać najlepsze narzędzia do zbudowania sprawnej komunikacji. Lubię rozmawiać i umiem słuchać, a w trudnych sytuacjach potrafię znaleźć kompromis, dlatego z sukcesem realizuję się w roli mediatora i szkoleniowca. Obecnie prowadząc Centrum Mediacyjne łączę siły z najlepszymi specjalistami w Polsce. Działaniom Mediatio zaufało ponad 4350 osób fizycznych i prawnych, w tym z branży usługowej, energetycznej, spożywczej, a Centrum mediacyjne zbudowało stałe partnerstwa z Instytucjami takimi jak Sądy, Urzędy Miasta, Urzędy Pracy, Placówki oświatowe.

Dodatkowe informacje o projekcie „Siłą jest dialog”:
 adresaci: placówki oświatowe publiczne i niepubliczne,
 zakres: bezpłatne spotkania informacyjne w mediacji (konsultacje) indywidualne oraz grupowe,
 szkolenia kadry zarządzającej oraz pracowników,
 forma: online w tym telefoniczna oraz w ramach możliwości stacjonarna,
 kiedy: w okresie od 1 kwietnia 2021r do czasu istnienia potrzeby w tym zakresie.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne spotkania informacyjne (konsultacje) w zakresie mediacji z najlepszymi ekspertami z zakresu mediacji dla ułożenia 3 poniżej wypisanych sytuacji:
1. Jeśli istnieje przeczucie, że w zespole, między pracownikami w relacjach z firmami bądź rodzicami podopiecznych rodzi się konflikt i nie chcecie Państwo dopuścić do jego eskalacji. Podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego (konsultacji) pomożemy zdiagnozować problem i znaleźć sposób, aby go rozwiązać, zanim negatywnie wpłynie na ich funkcjonowanie.
2. Jeśli mierzycie się z konfliktem i nie wiecie, jak sobie z nim poradzić albo zaistniały spór doprowadził do wszczęcia sprawy sądowej. Pomożemy znaleźć konstruktywne wyjście z sytuacji na drodze mediacji, którą szczegółowo zaplanujemy podczas bezpłatnego spotkania informacyjnego. Ponadto, kiedy otrzymamy zgodę na przeprowadzenie mediacji, dołożymy wszelkich starań, aby długie i kosztowne postępowanie sądowe zamienić na ugodę, która ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu.
3. Jeśli udało się zażegnać jeden konflikt i chcecie zapobiegać kolejnym. Być może warto przyjrzeć się kulturze rozmów i poszukać ich słabe punkty albo zastanowić się, czy sposób komunikacji nie generuje potencjalnych sporów. A może potrzebujecie odpowiednich procedur dla zapobiegania konfliktom czy szkolenia z zakresu mediacji lub sprawnej komunikacji, żeby skutecznie radzić sobie z trudnymi sytuacjami wewnątrz organizacji? W trakcie bezpłatnych konsultacji wspólnie opracujemy strategię działania na przyszłość.

Posiadanie mediatora na zasadach współpracy biznesowej daje wiele korzyści. Mediator współpracujący z daną organizacją nie tylko prowadzi mediacje pracownicze, ale co najważniejsze wspiera ludzi, obserwuje i pomaga uporządkować sprawy organizacyjne. Pozwala na oczyszczenie atmosfery jeszcze przed natężeniem konfliktu. Empatyczne podejście mediatora oraz świadomość, że jest on osobą neutralną i z zewnątrz, ułatwia nawiązanie kontaktu oraz wzbudza chęć otwarcia się na innych. Takie działanie wpływa pozytywnie na współpracę i chęć rozwiązania konfliktu w sposób polubowny. Tworzy przyjazne środowisko, w którym rozwiązywanie konfliktów jest zdecydowanie prostsze, a także daje możliwość zapobiegania im w przyszłości.

Wobec powyższego, zwracam się z uprzejmą prośbą o zawarcie partnerstwa oraz zapraszam do zapoznania się ze szczegółami na www.mediatio.pl oraz do kontaktu korzystając z komunikacji telefonicznej pod numerem 721 782 222 oraz korespondencji e-mailowej kontakt@mediatio.pl.
Jesteśmy przekonani, iż planowany przez nas projekt przyczyni się do upowszechnienia mediacji i idei rozwiązywania sporów w sposób pokojowy, a tym samym przyczyni się do kształtowania pozytywnych postaw wśród obywateli. Podejmując z nami współpracę stają się Państwo również Architektem w budowaniu dialogu.
Z wyrazami szacunku, Prezes Zarządu Fundacji Mediatio
- ulotka-sila-jest-dialog.jpg