Spotkania integracyjne społeczności VII LO

Od kilku lat tradycją stały się jesienne rajdy integracyjne. Młodzież ze wszystkich klas pierwszych wyjeżdża razem ze swymi wychowawcami  na rajd.  Jest on  okazją do lepszego poznania się i zaadaptowania w nowym środowisku szkolnym.

Tekst: Katarzyna Kwaczyńska

Zdjęcia: Katarzyna Gaczyńska