Spotkanie w American Corner – Au Pair

W dniu 22 października 2015r.o godzinie 18.00 uczniowie VIILO w Radomiu pod opieką p. Anetty Piaseckiej wzięli udział w spotkaniu w American Corner na temat Au Pair w USA. Bycie au pair to szansa na gościnę w amerykańskiej rodzinie (praca i wyżywienie) w zamian za opiekę nad dzieckiem. Spotkanie prowadziła Ida – uczestniczka programu Au Pair w Stanach Zjednoczonych, która przedstawiła ciekawą prezentację na temat swojego pobytu i wymogów, jakie należy spełnić, aby zostać Au Pair.

Wydarzenie uświetnił Jeremy Barryman, który poprowadził mini conversation club i opowiedział o swoich doświadczeniach podczas pracy …. daleko od domu. Było i miło, i ciekawie…