spotkanie z Panią Ewą Gawryś – laureatką nagrody „Anody”

W dniu 22 marca 2016r.,  młodzież naszej szkoły, spotkała się z Panią Ewą Gawryś, która została laureatką nagrody „Anody” w kategorii „postawa życiowa stanowiąca wzór do naśladowania dla młodych pokoleń”.  Pani Ewa, nagrodę odebrała na uroczystej gali w Muzeum Powstania Warszawskiego, 6 marca 2016 roku. Jest to wyróżnienie, dla „Powstańców” czasu pokoju,  ludzi, którzy nie muszą walczyć z bronią w ręku w obronie podstawowych wartości, lecz mogą je urzeczywistniać w wolnej Polsce. Pani Ewa Gawryś jest prezesem Stowarzyszenia Mieszkańców z Mroza i od lat wspiera mieszkańców osiedli socjalnych na terenie Radomia. Społeczność szkolna wyraża uznanie dla pracy Pani Ewy, która każdego dnia pomaga potrzebującym i okazuje im wiele ciepła i serca.

Zdjęcia: Dorota Hebdzyńska