Świadectwa

Drodzy Licealiści,
przed nami finał tegorocznej edukacyjnej drogi i utęsknione wakacje. Koniec zajęć w roku szkolnym 2019/2020. Ostatnim elementem winno być rozdanie świadectw. Z uwagi na obostrzenia sanitarne i zagrożenie epidemią nie planujemy uroczystego zakończenia w dniu 26 czerwca 2020 roku.
Oczywiście świadectwa, dyplomy i nagrody zostaną przygotowane i będą na Was czekały. Aż do sposobniejszego czasu powrotu do stacjonarnej nauki w budynku szkoły.
Gratuluję Wszystkim wysokich lokat (stale rośnie średnia ocen i zbliża się do 4), fantastycznej średniej frekwencji (to 89% w tym roku) oraz promocji z wyróżnieniem (kilkadziesiąt świadectw z tzw. paskiem to wydarzenie bez precedensu!). To zasługa Waszej pracy i Waszych nauczycieli.
Niewielką grupę uczniów, którzy winni wykorzystać swoją sierpniową szansę zapraszam do szkoły po odbiór zagadnień do egzaminu poprawkowego. Wraz z rodzicami.
Ci z Was, którzy zgłoszą wychowawcy pragnienie odbioru świadectwa będą mogli to uczynić. Jeśli umówią się z wychowawcą na konkretny dzień i godzinę.

Z podziękowaniem za całoroczną współpracę
oraz życzeniami udanych wakacji


Michał Deja  – dyrektor VII LO