Dzień Nauczyciela

11.października 2019r. był dniem szczególnym w naszej szkole – święto polskiej szkoły, święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i tych, którzy szkoły prowadzą i nadzorują.

Pan Dyrektor Michał Deja podziękował pracownikom szkoły za efektywną pracę i trud wkładany w proces edukacji i wychowania, a wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym wręczył nagrody. Istotną częścią akademii było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez uczniów klas pierwszych.

Święto Komisji Edukacji Narodowej jest okazją do tego, by młodzież mogła docenić aktywną pracę nauczycieli. Uczniowie, przywołując słowa Cypriana Kamila Norwida: Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce..wyrazili swoją wdzięczność nauczycielom za trud włożony w ich wychowanie, za dar nauki i cierpliwe, wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Podziękowania wyrazili poprzez program artystyczny, który rozpoczęli Akcją Narodowego Czytania Nowel. Ważnym punktem uroczystości było również rozstrzygnięcie plebiscytu „Michałki 2019” – coroczna forma, za pomocą której uczniowie nominują swoich ulubionych nauczycieli w poszczególnych kategoriach. Wręczone statuetki – Michałki 2019 zostały przyjęte przez nauczycieli z dużym poczuciem humoru.

Tekst, korekta: Katarzyna Gaczyńska