Szkoła wolna od używek

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego mającego na celu przeciwdziałanie uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych „Szkoła wolna od używek” organizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny. Grupa młodzieży z klasy 2C wraz z p. prof. Beatą Drążyk – Ołtarzewską i p. prof. Barbarą Łopuszyńską przygotowała propozycję działań edukacyjnych uświadamiających młodym ludziom, jak groźne dla ich życia i zdrowia oraz rodziny jest zażywanie używek. Praca została zgłoszona do konkursu ogólnopolskiego.

Tekst: Beata Drążyk – Ołtarzewska,

Barbara Łopuszyńska