Tydzień Noblowski

Ogłoszenie laureatów Nagrody Nobla to wielkie święto nauki. Nasze liceum włączyło się w obchody Tygodnia Noblowskiego na zaproszenie Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Anna Smolik przeprowadziła lekcję wychowawczą w klasie 2a z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych przygotowanych przez CWiDUW. Młodzież zapoznała się z informacjami na temat zwycięzcy Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny oraz sprawdziła swoją wiedzę na temat historii Nagrody Nobla. Na korytarzu szkolnym można również na bieżąco śledzić aktualne informacje dotyczące laureatów tego ważnego wydarzenia.

Wychowawczyni klasy 4b pani Elżbieta Sokołowska przeprowadziła lekcję opartą na materiałach otrzymanych z Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Uczniowie na początku lekcji rozwiązali quiz sprawdzający ich wiedzę na temat historii Nagrody Nobla. Podczas lekcji uczniowie zapoznali się z sylwetkami laureatów tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Następnie pracując w grupach szukali odpowiedzi na pytania dotyczące praw człowieka, organizacji, które działają w ich obronie, a także sytuacji w których te prawa mogą zostać zawieszone.