„Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”.

12 stycznia 2018 roku Samorząd Uczniowski zorganizował debatę „Tytoń, narkotyki, dopalacze – jak się przed tym bronić?”. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na wciąż aktualny i poważny problem sięgania przez młodych po środki uzależniające. Debata miała charakter oksfordzki. Głos zabierali na przemian zwolennicy i przeciwnicy tezy. W dyskusji młodzież poruszała następujące tematy: czym jest uzależnienie, od czego możemy się uzależnić, co można zrobić, aby ograniczyć dostęp do środków odurzających, w jaki sposób możemy zmienić modę na palenie, dlaczego tak trudno jest zerwać z nałogiem, gdzie możemy szukać pomocy.

W trakcie spotkania uczestnicy mogli obejrzeć krótką prezentację multimedialną dotyczącą problematyki uzależnień. Podsumowaniem debaty było uświadomienie faktu, jak bardzo krótka jest droga do uzależnienia, dlatego należy bronić się przed „spróbowaniem” i okazać takie cechy charakteru jak: asertywność, silna wola, zdecydowanie.

Debatę prowadzili uczniowie z klasy IIa, IIga, IIgc