Uczniowie zadbali…

Naród się stanie, gdy potomkom tradycję przekaże. Gdy pamięć o najbliższych ocalenia zostawi, to nie zginie pamięć o tych, co za ojczyznę polegli…”

Henryk Sienkiewicz

W okresie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych uczniowie naszej szkoły zadbali o mogiły poległych i włączyli się w prace porządkowe na radomskim cmentarzu.

22.10.2018 r. grupa uczniów naszego liceum wzięła udział w porządkowaniu zbiorowej mogiły, znajdującej się w lesie w Siczkach, pomordowanych mieszkańców Radomia i okolic w latach okupacji niemieckiej podczas II wojny światowej. Mogiła kryje prochy ok. 250 ofiar zbrodni hitlerowskich. Uczniowie dbają o to szczególne miejsce pamięci od wielu lat. Inicjatorem objęcia opieki nad grobem przez młodzież naszej szkoły był ś.p. major Edward Małachowski – żołnierz Armii Krajowej, kombatant i były prezes ŚZŻAK – Okręg Radom. Uczniowie pod opieką nauczycieli historii uporządkowali miejsce pamięci i zapalili znicze.

W dniach 19, 26, 27 października uczniowie klasy 3gb oraz grupa wolontariuszy Szkolnego Klub Młodzieżowego Wolontariatu pomagała w porządkach na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego. Uczniowie i wolontariusze porządkowali alejki oraz mogiły zasłużonych dla historii Radomia i Ojczyzny, w tym kwatery legionistów oraz grób Teresy Grodzińskiej – sanitariuszki poległej w czasie  wojny polsko – bolszewickiej.

Jako społeczność szkolna pamiętamy też o zmarłych nauczycielach i pracownikach naszej szkoły.

Agnieszka Pająk Brzeska Anna Kupisz