Uniwersytet obejmie patronatem kolejną klasę

Od 1 września Wydział Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego obejmie patronatem jedną z klas pierwszych, w której realizowane będą w zakresie rozszerzonym biologia i chemia oraz przedmiot uzupełniający: ratownictwo medyczne.

Przypomnijmy, że uczniowie klasy 2b już biorą udział w programie klasa pod patronatem Katedry Prawa UTH.

Ideą patronatu jest rozwijanie zainteresowań badawczych przez uczestnictwo w wykładach naukowych, warsztatach i konferencjach prowadzonych przez wykładowców uniwersyteckich. Współpraca ma pogłębić wiedzę i umiejętności uczniów klas patronackich. 

Być może nasi uczniowie  zostaną w przyszłości studentami UTH, mogą więc już teraz poznać specyfikę zajęć prowadzonych na tej uczelni wyższej.

Tekst: Beata Falińska